Salamon
Miért nem folyik a finnugor eredetvita

  Honti László akadémikus írja a Magyar Tudomány 2015. márciusi számában, hogy "A nyelvrokonság kérdéséről réges-rég nem folyik vita a tudományban, a szakemberek (és a gondolkodni, valamint a nyelvrokonság mibenlétét akár elemi szinten megérteni képes kívülállók) számára teljesen nyilvánvaló ugyanis anyanyelvünk származása és ezáltal rokonsága is."

Ugyanott az MTA is külön nyilatkozatot adott ki az ügyben: "A magyar nyelv finnugor rokonságának kérdéséről nem folyik vita a tudományban."
A két hivatalos kinyilatkoztatás Hamvas Béla hatalomtudomány fogalmát juttatja a némileg olvasott ember eszébe.
*
Miért nem folyik a finnugor eredetvita? Azért, mert nem folyhat.
Miért nem folyhat? Csak.
*
 
A teljes cikk letölthető innen

2015-04-01 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.