Salamon
Beszéd-igék

(2007. január 26.-án: 390)

Helyváltoztatást jelentő igéink után néhány pillantást vetettem a beszéddel kapcsolatosakra.
Az összegyűjtötteket nevezhetjük inkább közlő igéknek, mert olyanokat szedtem itt össze, amelyek hangosak és tartalmat hordoznak. A magyar nyelv különleges képi természetéből következően egy sor eredetileg nem emberi hang is szerepel köztük - miért is ne, hiszen aki huhog, annak mondanivalója vészjósló, akár a halálmadár bagolyé. Az arénázó beszéde zavart keltő viselkedéssel is párosul, aki köp, az elárulja társát, stb. Értjük azt, aki dörög, vagy elzengi mondandójat, vagy fülünkbe csikorogja, netán csak füstölög magában, s nem törődik vele, hogy halljuk-e dödögését.
Különleges jelentőségük van a ragoknak: hirdet, hírlel, híresztel - azonos gyökből három jelentésárnyalat ágaztatnak el, akár a ví-gyökből eredő vitat, vitázik, vitatkozik esetében.
Az igekötők különféle jelentések körébe irányítják az igéket: beszél: kibeszél, bebeszél, elbeszél, megbeszél, lebeszél, beszél, összebeszél, visszabeszél, stb. Nem mindegy, hogy valaki csak úgy kotyog magában, vagy mindenbe belekotyog.
Kedvenceim, az ikerszavak itt is mókáznak.

Acsarkodik,
Ágál,
Akadékoskodik,
Állít,
Arénázik,
Ármánykodik,
Árulkodik,
Balhézik,
Be nem áll a szája,
Beárul,
Bebeszél,
Becsmérel,
Befeketít,
Befúj,
Beharangoz,
Beígér,
Bejelent,
Bekiált,
Beköp,
Belekotyog,
Bemagyaráz,
Bemocskol,
Bemond,
Benyög,
Beolvas,
Berzenkedik,
Besúg,
Beszámol,
Beszédet tart/mond,
Beszél,
Beszélget,
Beszól,
Bevádol,
Bevall,
Bizonygat,
Blablázik,
Blöfföl,
Bőg,
Bömböl,
Csacsog,
Cseveg,
Csicsereg,
Csipog,
Csitít,
Csivitel,
Csűr-csavar,
Dadog,
Darabarál,
Dirmeg-dörmög,
Dirmeg-dörmög,
Dohog,
Dorgál,
Dödög,
Dől belőle a szó,
Dörmög,
Dumál,
Duzzog,
Dünnyög,
Elárul,
Elátkoz,
Elbeszél,
Eldadog,
Eljár a szája,
Elkeresztel,
Ellentmond,
Ellenvet,
Ellenvetéssel él,
Elmagyaráz,
Elmesél,
Elnevez,
Előad,
Elregél,
Elrendel,
Elszaval,
Elújságol,
Elvitat,
elzeng,
énekel,
erősít,
erősítget,
erősködik,
Értésére ad,
Érvel,
Esküdözik,
Esküszik,
Faggat,
Fecseg,
Fecserész,
Fedd,
Felel,
Feleltet,
Felesel,
Fogadalmat tesz,
Fortyog magában,
Fortyog,
Földob,
Fölesküszik,
Fölkiált,
Fölolvas,
Fölordít,
Fölsikolt,
Fölszólal,
Fölteszi a kérdést,
Fröcsög,
Füllent,
Füstölög magában,
Füstölög,
gagyog,
Gajdol,
Gáncsoskodik,
gügyög,
gyaláz,
gyalázkodik,
gyügyög,
Habog,
Háborog,
Hadovál,
Halandzsázik,
Hamukázik,
Hangoztat,
Hangsúlyoz,
Hantál,
Harsog,
Hasal,
Hazudik,
Hazudozik,
Hebeg,
Hebeg-habog,
Hepciáskodik,
Hímez-hámoz,
Hinti a rizsát/sódert,

Hinti az igét,
Hirdet,
Híresztel,
Hírlel,
Híreket mond,
Hírt ad,
Hitet tesz,
Hitvallást tesz,
Hív,
Huhog,
Hűti a belét,
Igét hirdet,

Ismétel,
Jár a szája,
Jelez,
Kajabál,
Kántál,
Karattyol,
Kardoskodik,
Károg,
Kér,
Kérdésekkel ostromol,
Kérdez,
Kérdezősködik,
Kertel,
Kerülget,
Kerülgeti a forró kását,
Kesereg,
Kiadja a szája ízét,
Kibeszél,
Kiált,
Kiátkoz,
Kibeszél - vmit, magából,
Kiborítja a bilit,
Kifaggat,
Kifecseg,
Kifejt,
Kikérdez,
Kikotyog,
Kiköt,
Kikürtöl,
Kimagyaráz,
Kinyilatkoztat,
Kinyitja a szövegládát,
Kioktat,
Kioszt,
Kitálal,
Korhol,
Kotyog,
Ködösít,
Köp,
Kötekedik,
Köti az ebet a karóhoz,
Köti magát,
Közbekiált,
Közbeszól,
Közbevet,
Közhírré tesz,
Közöl,
Kukacoskodik,
Kurjant,
Kurjongat,
Lamentál,
Lármát csap,
Lármázik,
Lebaltáz,
Lebeszél,
Leckéztet,
Ledumál,
Legorombít,
Lehord,
Lekap a tíz körméről,
Lepocskondiáz,
Leszid,
Leszúr,
Letol,
Letromfol,
Leugat,
Leugatja/leordítja a hajadat a fejedről,
Locsog,
Lódít,
Lotyog,
Lyukat beszél a hasába,
Makog,
Magyaráz,
Megállapít,
Megátkoz,
Megbélyegez,
Megbeszél,
Megdorgál,
Megértet,
Megesküszik,
Megfelel,
Megfogad,
Megígér,
Megmagyaráz,
Megmond,
Megmondja a magáét,
Megnevez,
Megparancsol,
Megsért,
Megszab,
Megszégyenít,
Megszid,
Megszól,
Megszólal,
Megszólít,
Megválaszol,
Megvitat,
Mekeg,
Mellébeszél,
Méltatlankodik,
Mérgelődik,
Mesél,
Morgolódik,
Mormol,
Morog,
Motyog,
Motyorog,
Nagyhangúskodik,
Nagyot mond,
Neki áll följebb,
Nem tartja a száját,
Nevet ad,
Nevez,
Nyavalyog,
Nyávog,
Nyelvel,
Nyilatkozik,

Nyomja a sódert,
Óbégat,
Óg-móg,
Okoskodik,
Okvetetlenkedik,
Ordibál,
Ordít,
Orra alatt beszél,
Osztja az észt,
Osztja az igazságot,
Összebeszél,
Összezagyvál,
Ötöl-hatol,
Panaszkodik,
Panaszol,
Papol,
Parancsba ad,
Parancsol,
Pattog,
Példálózik,
Perlekedik,
Pézsmitál,
Pirongat,
Pletykál,
Pocskondiáz,
Pofázik,
Pöröl,
Prédikál,
Puhatol,
Rábeszél,
Rábődül,
Rádördül,
Rádörren,
Rádumál,
Ráfog,
Ráförmed,
Rágalmaz,
Ráígér,
Rákiált,
Rámond,
Ráolvas,
Ráparancsol,
Rápirít,
Ráripakodik,
Rárivall,
Rászól,
Rávall,
Regél,
Rendelkezik,
Ricsajoz,
Rikkant,
Rikolt,
Rivall,
Rizsázik,
Sajnálkozik,
Sérteget,
Sikolt,
Sipákol,
Sóderol,
Súg,
Súg-búg,
susog,
Suttog,
Suttog-buttog,
Süketel,
Szájal,
Szájaskodik,
Szájhősködik,
Szakállába beszél,
Szaporítja a szót,
Szemtelenkedik,
Szid,
Szidalmaz,
Szócsatát folytat,
Szól,
Szólít,
Szónokol,
Szószátyárkodik,
Szót szaporít,
Szót szóra mond,
Szót vált,
Szőröz,
Szövegel,
Tagad,
Tárgyal,
Tárgyalást folytat,
Társalkodik,
Társalog,
Telekürtöl,
Tereferél,
Tódít,
Tódít-lódít,
Traccsol,
Trafikál,
Trécsel,
Tudakol,
Tudat - vkivel,
Tudomására hoz,
Tudtára ad,
Üvölt,
Üvöltözik,
Vall,
Vallomást tesz,
Vernyákol,
Veszekszik,
Vezényel,
Vinnyog,
Virnyog,
Visszabeszél,
Visszafelesel,
Visszapofázik,
Visszaszól,
Visszavág,
Vitat,
Vitázik,
Vitatkozik,
Vonít,
Zagyvál,
Zajong,
Zémbelődik,
Zenebonázik,
Zúg,
Zúg-morog,
Zúgolódik,
Zsémbel,
Zsémbeskedik,
zsibong,
Zsinatol,
zsivajog,
zsörtölődik,


0000-00-00 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.