Salamon
Cañizares bíboros esete az inkvizícióval

Büntetőeljárás indul Valencia érseke, Cañizares bíboros ellen. Vétke gondolatbűn, aminek hangot is adott.
Hogy jutottunk ide? Emlékezni nem könnyű. Legkivált azért, mert a lét szövete fölfeslett. Országonként, kultúránként különböző mértékben, nyilván az ott élők lelki egészsége, vagy romlottsága szerint lettek kiszolgáltatottjai az ember-gyúró iparnak. Lassan fél évezrede hízik és szipolyozza a Földet ez a vállalkozás. Mára egyértelműen a leghatalmasabb. Jelmondatát legvilágosabban Macbeth boszorkányainak kórusa hirdette meg a XVII. század elején: „Szép a rút és rút a szép.”
A századok során kialakított új világrend rejtőzködő tulajdonosai, hab- és hadvezérei, gazdasági erői, ipari tudományos és politikai forradalmai semmit sem érnének, ha nem sikerülne az ember tudatát, vágyait, nyelvét, lelkét átformálni, az új világrend érdekeihez igazítani. Ezt célozta Gazdaságkor világrengető demokratikus újdonsága: minden áru egyenlő, a pénz a legegyenlőbb, mert minden áru avul, romlik, egyedül az egyre láthatatlanabb pénz gyarapszik a kamatos kamat révén. Az emberek egyenlők, csak a vagyonszerzés lehetőségei különböznek. A gondolatok szabadok, kivéve a bírálatot. Aki próbálkozik, azt megtámadja az inkvizíció. Persze semmi vizsgálat, bizonyítás, amit az inkvizíció szó jelent, hanem roham és sárba tiprás.
Beindultak a pénzgyártó újítások: a fölfedezések, a reformáció, ami megengedte végre a kamatszedést, a forradalmak: az angoltól a francián át a kommunistákig, és mintegy oldallagosan, de sosem mellékesen az emberi közösség eredeti biológiai és szellemi értékeinek szétzúzása végett. Az eredményekről szól Orwell Ezerkilencszáznyolcvannégy-e (1949), Hamvas Karneválja (1951, első megjelenés: 1985), s ha szerénytelenségem a sor végére tolakodhat, az Eufémiai utolsó heteinek hiteles története(1983)…
A gyökeresen új eszmék és életrend megteremtésén munkálkodik az ún.: haladó értelmiség a maga szűnni nem akaró művészi, tudományos, technikai, életmódbeli újításaival.Ezek az alapoktól kezdve máris átformálták a közoktatást,megkezdték a társadalom családtalanítását, miközben hatalmas divat-, szórakoztató- és álkultúra-ipart teremtettek. Általuk pedig új embert neveltek. Ez a cél. A bevétel persze fontos kellék az újabb műveletekhez.
Az új ember nem hős, nem művész, nem fölfedező, még kevésbé édesanya vagy édesapa, hanem – szociológiai szakszóval: konzumidióta. Magyarul fogyasztói hülye, aki élete értelmét a szórakozásban, a gazdasági csúcsok állandó emelésében, KennethBoulding szavaival: a „Föld űrhajó készleteinek minél gyorsabb elfogyasztásában” látja. Ehhez kép
„…látjuk a szenvedély születését, növekedését, gyarapodását, míg végre óriási nagyságában áll előttünk, hatalmába keríti az egész embert, s ellenállhatatlanul, feltartóztatás nélkül ragadja a bűnre és bukásra, másoknak és önmagának megsemmisítésére.” – Írja Szász Károly, Macbeth fordítása előszavában.
Az új világrendben értelemszerűen mi, emberek vagyunk a zsákmányállatok.
Izmusok léptek a nagy eszmék helyére. A Harry Pottereken előnevelt, álművészettel, szórakoztatóiparral etetettek honnan is tudnának a világhelyzetről, kijelölt sorsukról?Akik átlátnak a kor szitáján, cinkosan hallgatnak, hátha beveszik őket a buliba.
A múlt átalakítása az ún. tudatformálás alapeleme. Ennek ágazatai közül kiemelkedik a történelemhamisító, amely új történelmet barkácsol. Legalább ennyire fontos a nyelv-igaztalanító, amely betilt alapvető szavakat és az általuk hordozott eszméket, másokat ellenkezőjére fordítva présel a köztudatba. Így lesz a kereszténység, a család vagy a hazaszeretet, az erény előbb nevetséges, majd gyanús, végül kirekesztő, gyalázkodó. És így emelkedik az értékrend csúcsára a Semmi, a pénz, a homoerotika, a bármi áron elért anyagi-testi siker. Bármi, ami nem emberi, bibliai szóval nem Isten képmásához illő.
A Teremtés könyvében – 19. fejezet – olvashatjuk a zsidó és a keresztény vallás alapvetését a homoszexualitás elutasításáról: „A két angyal este ért Szodomába, amikor (…) Lót meglátta őket, földig hajolt előttük,és így szólt: "Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. (…)Unszolta őket, azért betértek hozzá. Ő pedig vacsorát készített nekik, (…) s azok ettek.Még nem tértek nyugovóra, amikor a város férfiai, fiatalok és öregek, az egész nép az utolsó férfiig körülvették a házat. Kihívták Lótot és így szóltak: "Hol vannak a férfiak, akik ma este érkeztek hozzád? Hozd ki nekünk, hadd ismerjük meg őket." (A megismerés a Biblia szóhasználatában közösülést jelent.)
Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött,és így szólt: "Testvéreim, ne kövessetek el ilyen gonoszságot. Itt van a két lányom, még nem voltak együtt férfival, kihozom őket nektek és tegyetek velük, amit akartok. A férfiaknak azonban nem árthattok, mert ők az én tetőm árnyékában vonták meg magukat."
Erre azok így kiabáltak: "El veled! Idegenként jött ide és már a bírót akarja játszani! Veled még jobban elbánunk, mint velük." Hevesen rátámadtak Lótra, s már azon voltak, hogy betörik az ajtót.
De a férfiak – az este érkezett angyalok – kinyújtották kezüket és behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót.
Az ajtó előtt álló embereket pedig vaksággal sújtották, apraját és nagyját, úgy, hogy hiába keresték a bejáratot.”
Aki nem ismeri Szodoma sorsát, nézzen utána a Teremtés könyvében.
Igen lényeges a szodomita férfiak vakságának üzenete: ha nem érdekel benneteket az igazság, akkor minek nektek a látás? A gazdaságkori emberiség zöme ugyancsak vak: van szeme, de nem akarja látni, hova vezet az útja.
Akinek történelmi tudását-emlékezetét még nem törölték, az tud az istenkirályokról, a fáraóktól Nagy Sándoron és a római császárokon át a személytelen abszolútumokig, és a marxizmus, a nácizmus, vagy a liberalizmus megföllebbezhetetlen igehirdetéseiig.
Soha nem felejtem el, amikor a 80-as évek végén, a rendszerváltoztatás szellemi forgatagában és szabadságlázában egy külügyekben jártas barátom figyelmeztetett, hogy véletlenül se tegyek bíráló megjegyzést a liberalizmusra…Adjam a vakot, mintha nem látnám a valóság leváltásának könyörtelen folyamatát.
A spanyol Cañizares bíboros is nyilván kapott ilyen figyelmeztetést. Egyik szentbeszédében – többek közt – mégis e szavakra vetemedett: „A családok kultúránkban folyamatos komoly fenyegetésnek vannak kitéve. Gondoljunk csak a családellenes a szabályozásunkra, a politikai és társadalmi erők intézkedéseire, a meleg birodalomra és a hozzá kapcsolódó mozgalmakra és akciókra, a radikális feminizmus eszméire vagy a legalattomosabbra mind közül, a gender elméletre.”
A Birodalom visszavág, mégpedig könyörtelenül. A szólásszabadság bajnokai máris elintézték, hogy Cañizares bíboros ellen bűnügyi eljárás indíttassék.
Miért s hogyan? Demokratikusan. Ma már nem csak pár boszorkány dünnyög, hanem milliók hirdetik a szemétsajtó harci mikrofonjain és képgyárain keresztül, hogy „Szép a rút és rút a szép!” Aki nem hiszi, annak utána járnak.

 

 


2016-07-12 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.