Salamon
Egyetemen tanítják a Trónok Harcát

Régóta tudjuk, hogy Gazdaságkor egyik emberellenes fő-hadmozdulata a valóság leváltása. A Valóságot persze nem lehet leváltani, mert Ő Mindenható és Örökkévaló, azt viszont igen, amit mi, emberek valóságnak és ténylegesen létezőnek, tudálékosan szólva: objektívnek: „tudatunktól függetlenül létezőnek” tekintünk. Mondanom se kell, hogy tudatunkkal tekintünk bármit tudatunktól függetlenül létezőnek – ennyit a materializmusok valóság-tanáról.
Köznapian szólva az isteni Valóság alatt létezik a dolgoknak az az osztálya, melyet eszünkkel, műszereinkkel, megfigyeléseinkkel, adatainkkal, egyszóval tudományunkkal bárki által és bármikor ellenőrizhető ismerethez jutunk. Például a természetről, saját testünkről, a csillagvilágról, vagy éppen a történelemről. Ezt nevezzük tudománynak.
„Fókuszban a történelmi összefüggések, az emberi viszonyok és a modern kultúra.”
Olvasom a Magyar Hírlapban (2015. 04. 17. ) hogy „kurzust indított a Trónok harcából a tavaszi szemeszterben a Northern Illinois University.” Remélem, hogy nem az egész egyetem állt át erre, hanem csak a szamárfejő büfé-ruhatár kara. „A Trónok harca, televíziós és középkori történelem című kurzus elvégzése kreditpontokat hoz a részt vevő diákoknak – adta hírül a Daily Chronicle helyi napilap.” Ajaj! Tévedtem, a helyzet rosszabb, mint amilyennek rémálmomban gondoltam. Az egyetem tehát létezőnek, valóságosnak tekinti ezt az ócska ujjszopadékot, ami egyetlen ponton sem érintkezik a valósággal. Sem a történelemmel, sem a kor mindennapi életével, jogrendjével, vallásával, szellemével – a legkevésbé az emberrel mint olyannal… S különben is, milyen középkorról van szó? Az aztékról? A kínairól? Az európairól? Ezen belül melyikről? 955-ben a magyar hadak vereséget szenvedtek Augsburgnál a németektől. A győztesek az elfogottakat megölték, különös kéjjel a vezéreket. 1030-ban II. Konrád császár bennünket támadott meg. Szent István az ősi szkíta taktikával beengedte az országba, s kiéheztette. A menekülő, lepusztult hadat Bécsben bekerítette és elfogta. Senkit nem öltetett meg: megetettette és elbocsátotta a vert sereget.
„A népszerű amerikai kábeltelevíziós sorozatot az HBO készíti George R. R. Martin nagy sikerű regénysorozata alapján, jelenleg az ötödik évadot sugározzák.” Egy évad 20-22, egyenként ¾ óra körüli darabot jelent a belesuttyantott reklámmal együtt, ami csak képileg üt el a filmtől, t. i. világos, ellentétben a Trónok harcának kockáitól, melyek sötétek, hiszen a középkor tudvalevőleg sötét volt. Aki ezt tudja, annak agyában – mit ne mondjunk – ezennel fölragyog a vakhomály.
"A sorozat sokkal valóságosabban mutatja be a középkor aspektusait, mint más médiaábrázolások. Kiemelkedik, mivel oly módon tükrözi az emberi viszonyokat, amely valóságosnak tűnik a nézők számára.” Lássunk tisztán: a tükrözés látszik valóságosnak. „Jó példája a modern kultúrának, felrajzolja miként hat a múlt a jelenre" – hangoztatta Valerie Garver, az egyetem professzora.” Valika prof. biz’ belezavarodott saját tudományába: nem vette észre, hogy a filmsorozat készítőinek gőzük sincs a „középkor aspektusairól”. Nem azt mutatják be, hogy „miként hat a múlt a jelenre,” hiszen a filmkockákon egy kitalált múlt sötétlik a leváltott középkor helyén, hanem azt ábrázolja, hogy a jelen filmipara enlelkét visszavetítve milyen zagyva és silány képet ötlött ki a múltról, és miként csinál pénzt a mai ember műveletlenségéből. Ez a tudatlanság a kincse, ezt igyekszik terjeszteni, hogy holnap is a mostanihoz hasonló bevétele legyen. A közönséget, a tanulóifjúság zömét is a pénz érdekli leginkább, tehát az „alkotók” és áldozataik találkoznak.
„A diákok előadásokat hallgatnak meg a sorozat és a modern kábeltelevíziózás, a történelem és az aktuális események közötti kapcsolatról.” Helyesebben tennék, ha az áltörténelmi filmeknek a mai eseményekre és lelkekre gyakorolt silányító hatásáról tanulnának, de félő, hogy a jelenlegi tanári kar nem erre esküdött.
Persze, a filmeseket is kinéznék a szakmából, ha tanulmányozták volna a történelmet, az élet tanítómesterét, s általa a középkor hőseit, szentjeit, gazfickóit, vagyis tényeit, szellemét, pl. a velemi templomot, olvasták volna a Trisztán és Izoldát, Eckhart mestert, az akkori egyetemi életet, vagy horribile dictu: a Halotti beszédet.
Nem a tényekről van szó, hanem az ellenkezőjükről, a Semmiről. Nagyjából ez a valóság leváltásának lényege: minél tudatlanabb a jónép, annál sűrűbb homályban él, annál inkább rászorul arra, hogy megvezessék.
Még fizet is érte.
Az egyetem azt tervezi, hogy jövő tavasszal újra meghirdeti a kurzust. "Hatalmas az érdeklődés iránta. A tanterem megtelt" – mondta Jeff Chown professzor. Hamarosan kiürül, s az emberiségre zúdulnak a tanult tahók, akik nemhogy semmit sem tanultak az élet tanítómesterétől, hírét sem hallották. Éppenséggel a tanító, a valóság, a múlt leváltására idomították őket.
Mi, közép-európaiak, sorsunkkal tanultuk meg ezt, a pillanatnyilag liberálisnak nevezett áltudományt a náciktól meg a kommunistáktól.
*
U.i.: Megerősítésre váró, de amúgy megbízható, azaz trendi forrásból érkezett hír szerint az említett egyetem bányászati tanszékét dr. habil. Szundi prof. veszi át, adjunktusai és tanársegédei: dr. Szende, dr. Hapci, dr. Morgó, dr. Tudor, dr. Vidor, gyakorlatvezető: magister Kuka; a vegytan élére pedig dr. habil. Gonosz Mostoha professzort nevezték ki…
 


2015-05-27 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.