Salamon
Kisebbségi "olyanok"

Nincsen egyetlen lelki, egészségügyi, biológiai, kulturális, oktatási, közéleti, demokratikus, gazdasági mutató sem, amely ne Magyarország romlását, szomszédai rovására folytatódó hanyatlását jelezné 2002 óta. Az anyagi süllyedés közismert, de lássunk a többi közül is néhányat Kopp Mária és Skrabszki Árpád kutatásai nyomán: 2002-ben 40 százalék gondolta úgy, hogy ő nem számít, vele nem törődnek, 2007-re arányuk megkétszereződött. 2007-ben a népesség 70%-a érezte úgy, hogy megszűntek a társadalmi értékek. A neves kutatópáros által nyomon követett, tízezernél számosabb csoport aktív korú férfijainak halandósága ez idő alatt, a nőkéhez képest megháromszorozódott!
A társadalom lelki-értelmi állapotát fémjelzi, hogy mindennek ellenére statisztikailag továbbra is mérhető e példátlanul iszonyatos kormányzás híveinek száma.
A mostani kormányválságnak csak az ideje volt kétséges, mivel a hazugságrendszer önemésztő. Ahol a Hazugság Atyjának ez a találmánya megjelenik, ott minden pusztulásnak indul, még a bűnszövetkezet is. Pedig rendszerint úgy néz ki, hogy "jól indul a dolog". Magyarország kormányának élére sikerült 2004-ben egy olyan embert találni, akin a hazugságvizsgáló gép is megbukna, mert a legvalótlanabb állítás is úgy hagyja el az ajkát, hogy szervezetében semmiféle rendellenességre utaló nyomot nem kelt: sem vércukorszint, sem vérnyomás-változást, az agyhullámok is lágyan fodrozódnak a belső béke fövenyén. A lélektudoroknak van szakszavuk erre a lelki zavarra, de nem írom ide. Az "olyan", tehát ebben a betegségben szenved. Nincsen betegség-tudata, mert a lelkiismerete béna. Ezért hasonszőrűeket gyűjt maga köré, s élükön vakon nyomul előre, ahogy az a suachi Bildád pontosan kifejtette vagy háromezer éve Jób könyvének 18. fejezetében: "Bizony hogy kialszik a bűnösnek fénye, tüzének lángja nem világít többé. Sátrában sötétségre változik a fény, kialszik a lámpa, amely fölötte függ. Szilárd léptei elbizonytalanodnak, csapda lesz számára a saját terve. Mert hálóba bonyolódik a lába, és amikor jár-kel, fonadékon lépked. A hurok megfogja a sarkát, köréje meg pányva csavarodik. A háló, mi megfogja, el van rejtve útján, és a földre téve készen a kelepce."
A régi zsiványok sokat adtak a betyárbecsületre, az egymás, a banda iránti hűségre, a sajátos negatív erkölcsükre, amely többé-kevésbé az igazi átellenesként írható le. Leginkább talán törzsi erkölcsnek nevezhető, mely a csoporton kívülieket ugyan prédának tekinti, ám a törzsön belül még nemes eszméket is mutat. Lényegében a törzs bizalmi tőkéje. A pszichológusok efféléknek a nyomát sem találták az "olyan" emberek között. Szemrebbenés nélkül árulják el egymást, és úgy beszélnek a közös gaztettekről, mintha ők ott sem lettek volna. Ahogy például Kóka pártelnök szidta a gazdaság állapotát a szakítás után. Mintha két éve nem ő hencegett volna a pannon pumával, s nem ő lett volna a gazdasági miniszter. Magát a Nagy Böszmét is kivonulásra késztette. No, csak a parlamenti ülésteremből, s nem a miniszterelnöki bársonyszékből, amelyhez foggal-körömmel ragaszkodik. Az ország érdekében? Ó, ha ilyen szempont létezne számára, akkor szőrcsuhában térdepelne a Szent Korona előtt, majd a harácsolt javait szétosztaná az általa elszegényítettek között, mielőtt végleg elinalna a közéletből. Hogyan tudná helyrehozni a bajokat kisebbségben kormányozva az, aki kényelmes többségben előidézte őket? Józan elemző számára nem lehet kétséges, hogy azért sem tudná, mert nem is akarja. Nem erre küldték. Például azok, akik olvasatlanul fogadtatták el általa a parlamenttel a Lisszaboni Szerződést, most pedig Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezetben (Ad T/5311) különleges NATO-katonai övezetté nyilvánítják Magyarországot. A demokrácia kifigurázásával. Az "olyan" négy esztendős "nemzetvezetés" során előállt tragikus helyzet nem véletlen. Nem ügyetlenségek és gondatlan hibák következményei. Az ilyenek itt-ott ártanak, ám nem marnak bele körkörösen és kivétel nélkül a nemzet összes testi-lelki érdekeibe és értékeibe. Ez csak szándékos országrontás következménye lehet, még akkor is, ha a vétkesek "olyan" betegségben szenvednek.
A kordonok és a vízágyúk, a rendőrterror, meg a testőrhadak jót jelentenek. Bildád szerint: Félelmek támadnak rá körös-körül, lába nyomában mögötte vonulnak." A félelem az ébredező lelkiismeret üzenete. Az "olyannak" nincs más reménye, mert:"Sátrában Lilit telepszik meg, s kénnel szórják be a helyet, ahol lakott. (.) Ilyen sorsra jut biz' a gonosz lakása, annak lakóhelye, ki nem féli az Istent."
A nép, ha féli az Istent, ha nem akarja, hogy "kénnel szórják be a helyet, ahol lakott", rendet tesz. Haladéktalanul kicsikarja a választásokat, és az "olyanokat" a helyükre teszi.


0000-00-00 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.