Salamon
Magyar Böszme, tatás Böszme

A mi Böszménk hiába, no, magyar böszme: kifogyhatatlan ötletekben. Ennyiben magyar, de annyiban inkább tatár, hogy a magyarokkal – az ellenséggel – szemben minden csalafintaságot, átverést, hamisságot megengedhetőnek tart. A történelemből tudjuk, hogy Dzsingisz és utódai támadás előtt mézes ígéretekkel csábították a leigázandó országok vezetőit. A mindenkori ingadozók erre még bizonytalanabbak lettek, végül kiváltak, a meggyöngült maradék, persze az ingadozókkal együtt a legyőzöttek sorsára jutott.
Bözménk tehát magyarosan ötletes és tatárosan tobzódik a hazugságban.
Most éppen azt találta ki, hogy átjátssza a hatalmat önmagának.
Mégpedig úgy, hogy lemond. Ezt be is jelentette pártja kongresszusán. Krokodilkönnyeket hullajtva elzokogta, hogy az ő személye akadályává lett a válság megoldásának, még szavahihetősége is kétségessé vált, ezért ezennel elhárul az útból. A küldöttek a fordulatnak annyira megörültek, hogy nagy többséggel azonnal megválasztották elnöküknek az egyetlen jelölt közül. Egyúttal az új miniszterelnök személyét megnevező háromtagú bizottság legmagasabb rangú tagjának is kijelölték, ami azt jelenti, hogy akárcsak Őszödön, kirobbanó örömmel benyelték saját általejtésüket. Tudniillik az illető ennek folytán április 14-én saját maga ellen nyújt majd be bizalmatlansági indítványt, hogy önmaga helyébe saját magát/strómanját csüccsentse. Az alkotmány betűjéhez simulva ugyan, de szellemét kiröhögve.
Ögyes, ugye?
Vagy inkább perverz? Boldogult Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjében a perverz helyett a beteg lelkű, elvetemült, erkölcsellenes, erkölcstelen, fajtalan, felfordult, feslett, fonák, romlott, rendellenes, természetellenes, visszás, züllött szavakat ajánlja.Mind illik, de egyik sem fejezi ki teljesen a lényeget, talán így együtt, valamennyi megközelíti azt a példátlanságot, ami az országban elejét veszi minden párbeszédnek, szóértésnek, összefogásnak. Márpedig manapság erre mindennél nagyobb a szükség, ámde lehet-e? összefoghat-e a kígyóval a nyuszi?
A méregkeverésnél bitangabb a hazugság, az örökös hazudozás, az elhazudott élet társadalma.
A többi már csak technika. Hogy B, vagy B, netán egy harmadik B, netán S, vagy SS lesz a kiválasztott, mellékes. A lényeg az, hogy a hazugságrendszer maradjon, s az ország válságának megoldásáról a nép ne kérdeztessék meg. Az a százszor átvert, megalázott kifosztott, üzemszerűen butított nép véletlenül se, nehogy kétségbeesésében a tisztesség, önmaga és jövője mellett döntsön.


0000-00-00 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.