Beavatás lehetne

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Világválság van +

Világválság van. Nem holmi jövő-menő, hanem még a nyolcvan évvel ezelőttinél is hatalmasabb. Erősebb és hosszabban tartó vihar dúl a világban. Több a pénzügyi-gazdasági válság, ha nem társadalmi, gondolkodási, ökológiai. A gazdaság a Föld életfönntartó képességének határait feszegeti és fenyegeti a fölmelegedéssel, a lények kihalásával, az egyensúlyok megbontásával, ugyanakkor a gazdaság motorja, a pénz további növekedést követel a gazdaságtól, hogy tovább gyarapodhassék.

2024-07-15

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Miért a szép a rút és a rút a szép?

Amerikában, s általában a globalista civilizáció vezető országaiban apránként, de könyörtelenül gyomlálgatják a kereszténység tanításait, ünnepeit, jelképeit a közéletből, s ahonnan tudják. Az EU látványosan törölte a kereszténységet előzményei közül. Nem véletlenül. Néhai Antall József, az utolsó európai lovag, azt írta, hogy „Az európai ember keresztény, az is, aki ateista.” Nos, tévedett. A kereszténység, de a buddhizmus, az iszlám, és a többi világvallás erényei is hiányoznak Gazdaságkor eszmetárából. Sőt, a régebben a tudatalattiba száműzött vétkek kerültek hatalomra. „Házasságtörés, hazugság, irigység, kevélység, tisztátalanság, önzés, kapzsiság, dicsőségvágy, hiúság stb.: ma mindezekkel a tulajdonságokkal, mint az emberek természetes megnyilvánulásaival lépten-nyomon lehet találkozni a különféle médiumokban.” – Korunk népnevelőiben: a filmekben, tévében, a bulvársajtóban, de az ún. „magas művészet” kiállítótermeiben és irodalmában is. – Írja Buji Ferenc ad-Darqawi Az emlékezés rózsakertje c. művéhez készített előszavában.

2024-07-08

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kedves Kinga

Talán nem veszed sértésnek a tegezést. Vedd úgy, hogy,  nem le, hanem föltegezlek, ami kijár neked, hiszen komolyan veszed az életet. Ennél nagyobb dolog kevés akad a világon. Nem csak élni, ahogy a plankton teszi, midőn világra jön, majd sodródik az áramlatokkal, s evickélése nem sokat ront, vagy javít a sorsán, mint a plankton-emberén, aki az egyik csalafinta reklámtól szippantódik a másikhoz. Komolyan venni az életet, nem jelent kevesebbet, mint tudni, hogy életünk magával a létezéssel áll mély és elválaszthatatlan kapcsolatban. Tudni pedig annyi, mint lelkünk gondolatát megélni.

2024-06-24

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Hol a világ közepe? – Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa

A sorrend nem udvariatlanság, hanem az időrend tisztelete: Ervin előbb szólalt meg irodalmunkban és korábban távozott. Ismeretségünk is ebben a sorrendben keletkezett, mert Ervin, aki amúgy nem számított jeles gondoskodónak, számon tartotta a Tolna megyéből kiröppenteket, különösen azokat, akik Szekszárdon, a Garayban érettségiztek.

2024-06-17

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bar Timeus és Jézus

Menj, hagyd el mindened…

 

Mindannyian ismerjük a Gazdag Ifjú történetét, s a Kedves Olvasók tán arra is emlékeznek, hogy a múlt lapszámban róla volt szó. Nevezetesen arról, hogy az Ifjú szívében a vagyon éppen az Úr helyét foglalta el. Az Úrét, akit az Ifjú keresett, sőt úgy érezte, hogy meg is találta, mert így szólította meg: „Jó Mester!” Jézus visszakérdezett: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” Fölismertél? Azt keresed, aki „egyedül jó” a Létben!?

2024-06-10

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Mi dolgunk e világon?

Hogy hősök legyünk? Díjazott színészek, föltalálók, focisták, sztárok, akiknek nevét még haláluk után is emlegetik legalább két-három hétig? Vagy egyszerű milliárdosok Honoluluban virágfüzérbe öltözött barna lánykák között, akik unalmukat oszlatandó csődbe kergetnek olykor kisebb nagyobb országokat?

2024-06-03

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kapitányválasztás

Ha el akarjuk gondolni, hogy minek kéne történnie egy tisztességes választás előtt, akkor talán egy nyolc éves tengeri útról visszatérő hajó kapitányának beszámolóját képzeljük el. A kapitány elmondaná, hogy mi történt a legénységgel: sebesült-e, halt-e valaki, vett-e föl új matrózt? Miért lett ő a parancsnok, az elődje helyett? Mi történt a hajóval? Hányszor futott zátonyra és miért? Kapott-e léket, törött-e árboca, és így tovább. Beszámolna arról is, hogy mit adott el, mit vásárolt, nyert-e, vagy vesztett üzletein. Nem titkolna el semmit.

2024-05-27

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Jézus és J

Kedves Kinga

 

Elgondolkodtál-e már azon, hogy Gazdaságkor főihletője a verseny, a másik letiprása, a gyűlölet, leginkább a Jézus-gyűlölet?

A Rákosiék hatalomátvétele után megindult keresztényüldözés főbb eseményei, pl. Magyar Közösség-, Mindszenty-, Grősz-per, iskola-államosítás, szerzetesrendek föloszlatása stb. közismertek. Mellettük eltörpülni látszik az élet apró átrendezése: az emberek megfélemlítése, a „népnevelés” lakásokba betörő agressziója, a templomba járás tiltása, a keresztény jelképek tiltása, mint most Angliában.

2024-05-20

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett

Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett. Hogyan éli meg ezt a helyzetet a hívő emberként, és mivel telnek a napjai?

Helyzetem remek: a Megváltás megtörtént. A megváltott embert nagy baj nem érheti. Különösen, ha igyekszik föladatait megtalálni és elvégezni.

2024-05-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kétszerszült

A friss májusi cseresznyék pirosa, sötét bíbora fölülmúlhatatlan szépségű – mélázott Szépasszony társasága a diófa alatt. A még telőfélben lévő lombok közt be- bepajkoskodó napsugarak szórakoztak a kacér cseresznyékkel, melyek egy Jókai-korabeli füles ólomkristály tálkában heverésztek szemérmetlenül: anyaszült meztelen.

2024-05-06

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Égtájak és én

Legutóbbi vérmérgezésem következtében az égtájak összekeveredtek bennem. Odalett a hajdani biztos tér-tudásom. Annakelőtte idegen helyen, álmomból riasztva is tudtam, hogy merre van az ajtó, a főtér, észak, dél meg a többi. Most nem tudom. Négy hónapja jöttem haza a kórházból, de a tájékozódásom még mindig nem a régi. Otthon sem, ahol Évámmal élünk, ahol gyermekeinket fölneveltük, ahol kemény munkával, ezernyi ötlettel járultunk hozzá a kétszáz esztendős ház rendbehozatalához, belvilágának kialakításához, a szobák elrendezéséhez.

2024-04-30

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Szentírás

Az ember és a halál
A Bölcsesség könyvének első versében olvassuk: „Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek
a föld fölött!” Tudjuk, hogy szüntelenül ítélkezünk, ellentétben az oroszlánnal, vagy a
cinegével, „akik” nem ítélik halálra, s nem hóhérként „ölik meg” a cseresznyébe lyukat fúró
hernyót vagy a hajnali álmukat megzavaró gazellát. Az állatvilág ragadozói nem „ölnek,”
hanem „esznek.” Táplálkoznak. Azzal a lénnyel, amelyik nekik rendeltetett: fűvel, fával,
másik állattal. Mi is ”élünk velük.” Minddel.

2024-04-23

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bugri

Bugri puliságát az ebsoviniszták már kölyökkorában kétségbe vonták. Tudálékos orrukkal ennyi per annyi snaucert szimatoltak benne, amannyi farkast, s ki tudja mit még nem, mert azt hiszik, hogy a puliság kívül van, ezért puszta látszat, vagy mélyebb szóval: üres forma, mint a levedlett tücsökpáncél, vagy a szöveg az ipari regényben. De hát azért ebsoviniszta az ebsoviniszta, pontosabban attól, hogy nem lát tovább az orránál, mondhatjuk, hogy ott hordja az eszét is, meg a szívét is. Honnan is láthatna a puliság mélységeibe? Az orrnak nincs szeme! Az orrésznek és orrszívnek sincs.

2024-04-03

Bővebben

Beavatás lehetne

Nyomába szegődünk?

2022-04-27

Bővebben

Beavatás lehetne

A kísértés

2022-04-01

Bővebben
© Gelidan