Salamon
Az igazi lecke


Megváltónk Máté evangéliumának az elején rögtön megadja tanításának keretét. Mércét alkot és állít elénk – nem akármilyent. Helyesebben nem alkotja a mércét, hanem hozza magával a mennyből. Ez a rész az Evangéliumnak azon aránylag ritka helyei közé tartozik, melyben Jézus közvetlenül a mennyei Atyától hoz nekünk lelki ajándékot, valódi bölcsességet.
„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, (tegyetek jót haragosaitokkal) s imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért). Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igaznak és bűnösnek. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? És ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok.” (Mt 4, 44-48)
Ebben a részben is képekben beszél, hiszen a képes beszéd messze tökéletesebb, gazdagabb, pontosabb és szívhez szólóbb a fogalminál: pár szóval képes elénk vetíteni a legnagyobb tanítás, a legmélyebb igazság lényegét is. Mert ez volna minden beszéd gyökere és csúcsa, az igazság.
Mivel tanítás értelmét mi fejtjük meg, át kell élnünk. S ha igen, akkor az ismeret ténnyé, tudássá, sorssá érik bennünk.
Érdemes elgondolkodni a kifejezés roppant egyszerűségén: „felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igaznak és bűnösnek.” Sehol a mindenkori irodalomban – regénytől a filozófiáig – oly divatos kacifánt: csűrcsavar és nyelvi bukfenc, csak a valóság legegyszerűbb, éppen ezért legmélyebb értelmű megnevezése. Semmi stílusbravúr, csak napkelte és eső: mindkettő égi áldás: mondjuk is, különösen az esőre, ami nélkül nincs se fű, se fa, se állat, se ember, nincsen élet. Az űrkutatók a víz nélküli égitesteket kapásból kizárják az esetleges élethordozók közül.
Megváltónk mondataiban sehol semmi okoskodás, tudálékosság, löttyenésnyi dagály, csak az egyszerűség tökéletes pontossága...
Már rögtön az első mondatban fölragyogtatja Jézus a felebaráti szeretet fölülmúlhatatlan lényegét, aminek valóságosságát ő maga mutatta be pörében és kínzatása során. Hiszen a főpap udvarán, majd Pilátus pribékjeinek markában, végül a kereszten a tanítás teljes valósággá vált, aminek igazát napnál világosabban a föltámadás igazolta és tárta elénk.
Mesterünk tanítása tökéletességének bizonysága. Egyik pillére teljes tudása, másik az egyszerűsége, a harmadik az igazsága.
 


2019-09-30 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.