Salamon
Portyázok bildenbergiában


Azt hiszem, hogy manapság Európa jövője nem tartozik a jól előre látható dolgok közé. Elképzelésekből persze nincs hiány.
Ha a történelmet kérdezzük, megtudjuk, hogy 711-ben Tarik arab vezér átkelt a tengeren a róla elnevezett Gibraltárnál. Az arabok hamar meghódították Hispániát, majd rendszeres portyákba kezdtek a mai Franciaország déli részén. Részint zsákmányszerzés céljából, részint azért, hogy kipuhatolják az erőviszonyokat.
*
A IX. század második felében őseink fürkész csapatokat küldtek előbb a Kárpát-medencébe, majd amikor megállapították, hogy tiszta a levegő, akkor nagyjából négy-öt év alatt bevonultak: előbb a Tisza vidékére, majd a Dunántúlra, ahol akkoriban még jócskán éltek testvérek: avarok… A század végén már a Bécsi medence is az ő birtokuk lett.
Nem álltak meg, indultak Nyugatra, megtudni, mi a helyzet ott? A magyar kémlelők elmentek a Rajnán, sőt a Pireneusokon túlra is. Az esetek többségében ottani fejedelmecskék ajánlatait is fölhasználták, hogy püföljék már el a szomszéd hercegeket, a zsákmányon majd osztoznak. Bálint Csanád kutatásaiból tudjuk, hogy a kis nyugati államok költségvetésében a bevétel rovatban szerepelt a szomszédoktól szerzendő sarc.
Az ún. kalandozások elsősorban földerítő utak voltak: akad-e arrafelé hely, alkalmas táj az egész nemzet odavonulására?
A stratégia nem változott. Az iszlám államok és népek hosszú szendergés után történelmükben ritka egyetértésre jutottak. Persze nem véletlenül. Az Amerikából szervezett ISIS és más terrorszervezetek erőszakkal és rábeszéléssel kimozdították lakhelyükről a szegény muszlimokat Bangladestől Nigériáig: itt lám, háború van s lesz is, amíg el nem húztok innen! Európa viszont tejjel-mézzel folyó Kánaán, ahol tárt karokkal, tengernyi pénzzel várnak benneteket.
Az Európa elleni hadművelet egyrészt muzulmán hitparancs: az egész világ legyen Allah követője! Másrészt valami ilyesmi a bilderbergiai pénzügyi stratégák világállam-álma is: itt az alkalom, hogy ezt a földgolyót megvegyük. Amit, és akit lehet pénzért, a többieket valamivel több pénzért, vagy más, hasonló csalafintaságért.A dollár nem számít: a kamatos kamat nevű csalárd varázslattal mi gyártjuk. Már el sem férnek a nullák a folyószámlákon!
A harctér tehát az ember lelke – így működik a mefisztói alku.
A második hadmozdulat: a földerítés meg az ellenfél erőinek kipuhatolása után indulhatnak a tömegek! Köztük a célországok fontos helyeire telepített és polgárinak álcázott csapatok. Ilyesféle alvó erőket nevezték Berlinbena II. Világháború tervezői Ötödik Hadoszlopnak. Múltkoriban már volt alkalmunk beszámolni egy Norvégiába küldött egységről.
*
De nem szükséges föltétlenül harci alakulatra gondolni. Az európai országokba érkezett hatalmas, talajtalan tömeg önmagában is veszedelmes bomba, hiszen zömmel kamaszkoruk végén járó fiatal férfiakból áll, akikben tombolnak a vágyak az érvényesülés, a siker, a pénz, a nő és ki tudja még mi után. Ugyanakkor egyikhez sem férnek hozzá, mert jobbára pénztelenek, nincsenek kapcsolataik, nem ismerik a nyelvet, a szokást, egy szóval, a kultúrát. Ugyanakkor Allah küldötteinek mondják őket, ami fönnsőbbségi tudatot szít bennük a helyi bunkó pogányokkal szemben.
Égető benső kényszereik fő kibúvója: életáldozat a hitetlenek elleni harcban… Ez a mi pogány pszichológusaink számára fölfoghatatlan és értelmezhetetlen, mert gondolkodásuk szellemi dimenziója hiányzik.
Térlátás-élményéről milyen előadást tarthat a félszemű?
*
A bomba – hála Istennek – egyelőre nem robbant föl, de a feszültség nőttön nő.„A német szövetségi bűnügyi hivatal kiszivárgott bizalmas jelentése tudatja, hogy Németországban a feltárt bűncselekmények száma 2015-ben az egy évvel korábbihoz képest 79 százalékkal, 116 ezerről 208 344-re emelkedett. Az erőszakos bűncselekmények száma majdnem megkétszereződött, 18 678-ról 36 010-re emelkedett. A szexuális bűncselekmények száma 1688 volt, köztük 458 nemi erőszak és szexuális kényszerítés. A statisztikában nem szerepelnek a szilveszter éjjel elkövetett szexuális támadások…” (Dr. Ádám Attila, Magyar Idők, 2016. 08. 17.) Tegyük hozzá: a liberálkorrekt sajtó egyszerűen letagadta a kb. 2000 bűncselekményt! Dr. Ádám Attila cikkében olvasható az is, hogy Európa-szerte úgynevezett fél-autonóm körzetekbe tömörülnek a mohamedánok immár több millióan. A szerző említ pontos számokat is. Az elkülönült muzulmán körzetek szépen fejlődnek Német-és Franciaországtól a Benelux államokon át Angliáig. Belviszonyaikról keveset tudunk, de annyi a beáramlás kezdetétől világos, hogy az érkezettek zöme eltűnik a német és más hatóságok szeme elől. Tehát nem kíván ezek fennhatósága alá kerülni. De még látókörébe sem!
A jelek szerint az említett és a bennszülöttektől elkülönült lakónegyedek hamarosan kizárják területükről a francia, német, vagy svéd jogot, közigazgatást, nyelvet és csak az ellátmányt veszik át a bejáratnál. Hamarosan önálló emirátusokká alakulnak?
A jelek szerint az érkezettektől távol áll a nyugat-európai munkaerő-hiány enyhítésének szándéka, még kevésbé a beolvadásé, amiről a széplelkek és a liberál-apostolok értekeznek. Először is azért nincs, mert az ügyben mindenki hazudik. A hamis állítás pedig sosem lesz igaz. Másodszor a régebben érkezett kevesek sem olvadtak be, mivel nincs mibe olvadni. Harmadszor: ami a helyzetből még kijöhet, azt a Korán tiltja…
Föltéve, de meg nem engedve, ha mégis bekövetkezne a lehetetlen, vagy valami hasonló, és megalakulna Bilderbergia Világkormánya, akkor menten fölállna a túloldalon a Mekkai Kalifátus. aztán kezdődhetne a haddelhadd!
Vagy valami.
*
A Kalifa sajtóirodája rögvest közölné, hogy háború nincs, okafogyottá vált, a régebben kereszténynek nevezett országok lakossága igazhitű muszlimokra cserélődött, miután mindenki fölvette az iszlámot. Ha valakinek az áttérése véletlenül elmulasztódott, kérheti ügye kivizsgálását a kerületileg illetékes kádinál. Ugyanott ingyen kosztot, őrzött, biztonságos kvártélyt kap ügye lefejezéséig.
A Világkormány ugyanekkor közismert kijáróemberein keresztül kiszivárogtatná, hogy kormányok, parlamentek és népek tömege önként kérte fölvételét Bilderbergia kötelékébe. A kijáróemberek segédeinek hada erre fülbesúgással és világhálós körlevelekkel elárulná a pokémonozójárókelőknek – egyedül és kizárólag önnek! –, hogy Bilderbergia sosem létezett, ennélfogva konferenciákat soha, sehol nem tartott, a vele kapcsolatos összes hír ún. városi legenda, viszont most érdemes Potschék részvényt vásárolni! Bilderbergiai polgároknak árkedvezmény!

 


2016-11-16 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.