Salamon
...és ha az indiánok nem engedik be a fehéreket Amerikába? Czakó Bence kérdése

Létezik-e olyan ember, akinek számára kétséges, hogy jól szervezett inváziós hadművelet folyik Európa ellen? A menekültek egy részét bizonyára üldözik, nekik menedéket kell adni. Hanem a másikát küldik? Kik? Pénzzel és pontos tervvel az öreg földrész elfoglalására? A valódi menekültek talán nem is sejtik, hogy ők az utóbbiak leendő fegyvertelen katonái, akik majd egyszerűen kiszaporodják, biológiailag, vallásilag, kulturálisan, gazdaságilag kinyomják a hitüket-erényüket vesztett őslakókat. Ha nem ma, akkor holnap, ha holnap sem, akkor holnapután. Idő van: amikor Allah az időt teremtette, teremtett belőle eleget?
A helyzet persze kacifántos.
A volt gyarmattartók zömmel máig kizsákmányolják és nyomorgatják a hajdan leigázott országokat és népeket. Nem csupán jogi és pénzügyi eszközökkel, hanem Gazdaságkor csalafintaságaiban való fölényes jártasságukkal.
Vajon a Nyugat véletlenül rombolta-gyöngítette a közelmúltban Észak-Afrika és az arab-iszlám világ meghatározó államait? Amerika és Izrael fő-ellenségének kikiáltott Iránt sakkban tartó Irakot? A legtöbb nemzetiségű és vallású Szíriát, ahol a különböző felekezetek és népcsoportok évszázadok óta békében éltek, miként máig Asszad elnök „királyságában”. Nem árt tudni, hogy az iszlám gondolkodásban a legtermészetesebb államforma az abszolút monarchia, még ha a Nyugat kedvéért köztársaságnak is álcázzák. Az Iszlám Állam nem rejtőzködik, vezetője kalifa. A szó, jelentése 'utód, követő, helyettes'. Mármint Mohamedé. Egyszerre vallási és világi vezető. Papkirály. Hasznos ismeret a jövőre nézve?
Ki tudja megmondani, hogy honnan indult és mire volt jó az arab tavasz, ami végigsöpört Észak-Afrikán? Mit ért el? Egyiptomban, Tuniszban vezércserét. Líbiában, miután Kadhafi „szultán” fölszámolta a lakáshiányt, a szegénységet, a 90 %-os írástudatlanság nagy részét, értelmiséget nevelt ? lemészárolták őkegyelmét, országa szétesett, különféle agák és bégek hadakoznak egymással az olajjövedelemért, amit korábban a nép fölemelésére költöttek.
Ki felel mindezért?
Líbia tengerpartjára a hírek szerint az embercsempészek fél millió fekete-afrikai embert szállítottak. Sokan közülük a Boko Haram és más muszlim vérengzők elől menekülnek. Ők jobbára volt gyarmattartóik országaiba igyekeznek: valamelyest ismerik nyelvüket, és bizonyára nem kevesen érzik úgy, hogy hajdani leigázóik igen sokkal tartoznak nekik. Eljött a törlesztés ideje?
Természetesen nem kaptam értesítést a tervekről, a lebonyolítás részleteiről és a célokról, de az események sodrában akad néhány valószínűtlenség, ami a másik oldalról nézve bizonyosságnak látszik.
Lehet-e véletlen, hogy hirtelen és egyszerre tömegével kerekedtek föl az emberek Nyugat-Afrikától, a Közel-Keleten át, a Himalája nyugati előteréig?
Váratlan-e az embercsempészet hirtelen nagyüzemmé fejlődése?
Szervezik-e, pénzelik-e mindezt?
Kik?
Lehet-e véletlen, hogy mindez kapcsolódik a Nyugat, elsősorban az USA közel-keleti, afganisztáni, líbiai hadműveleteihez?
Tekinthetők-e próbának a sok országban gyakori és ma is zajló keresztényüldözések tálibok, Iszlám Állam, Boko Haram stb. által pl. Kelet-Timorban, Dél-Szudánban, Indiában, Nyugat-Afrikában ? sőt, Európa-szerte helyi kereszténygyűlölők buzgalmából?
Meghökkentő-e, hogy hosszú ideje módszeresen folyik az európai, vagy, ha úgy tetszik, az emberi értékek módszeres irtása mifelénk, és e rombolás „haladóvá” minősítése? Sőt, az ellenkezni merészelők kiátkozása a „demokráciából”?!
A mai Európa szellemi-erkölcsi „fejlődése” kit emlékeztet a fürkészdarazsak szaporodási módszerére: elkábítják a hernyót, beletojják petéjüket, amiből kikel az utódjuk, s megeszegeti a gazdaállatot? Tán nem a bevándorlók a támadók, hanem Európa lett saját fürkészdarazsa: maga emészti el saját erkölcsi alapjait?

Akár kérdésföltevésben is tévedhetek, de nem valószínű, mert Magyarországon töröm a fejem a helyzeten. A mi hazánkban csalhatatlan iránytűk működnek a liberálbal pártok körül serénykedő öszödi tanítványok elméjében. Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, szokásos túlmozgásukat is fölülmúlják. Elég figyelmesen nézni-hallgatni őket, pontosan eligazítanak a menekültek/avagy fegyver nélküli hadsereg kételyt illetően is, mert amerre balsorsot mutatnak, arra kél a remény és viszont.


2015-06-25 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.