Megjelent Czakó Gábor - Nyelvédesanyánk - Elolvasom

Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében. Mégpedig a maga jellegzetes három eszközével. Ismét nagyot lépett előre a gyökrendszer többes gyökcsalád kapcsolatainak föltárásában. Például a rem, remeg, reng, rendít, remény – rém, rémül; ráz, ránt, ront, rez, reszket, retteg, rezeg, rozoga rozzan, rozzant;rossz, rom; rém, rémlik gyöksor a rengeteg erdőbe is elvisz, melyet a szél olykor félelmetes nagy rengésre indíthat… A hasonló jelentésmezők a kognitív nyelvkutatás aranybányái lesznek egykor…


Gyepű - Elolvasom

A sorsdöntő lépéseket mindig belül tesszük meg: erről szól az irodalom és a művészet. A születés, a halál, vagy éppen a civilizáció sorsának értelme benső ügy, a lelki határátlépések minőségén múlik.


Csodák csodája - Elolvasom

  Megjelent Czakó Gábor új esszékötete, a Csodák csodája. Beavatás könyv is lehetne, mivel a témák a régiek: Isten és ember kapcsolata, a népvándorlással érkező harmadik világháború veszélye, az emberi személy mai helyzete. Kiadói ára: 2.100.-ft+ postaköltség


Történeteink az almáspitével - Elolvasom

   A magyar rémmese sorozat hatodik kötete, aforizmákkal valamint titkokat őrző ládák, kapuk és miegyebek ősi magyar írottas üzenetekkel. A kötet 77 mesét tartalmaz. Ára 1.800.-ft+postaköltség. 

Postaköltség 400.-ft....


Juliánusz barát ajándéka - Elolvasom

 A tanulmánygyűjteményben számos, meglepően új adat és következtetés olvasható nyelvünk és őstörténetünk alakulásával kapcsolatban.
Ára: 2.100.-ft + postaköltség


Hitemről - Elolvasom

 A Kossuth-díjas író hit-könyvecskéje önvallomás. Persze, rendes írónak minden műve az, de ennek gondolatai kilépnek a szokásos rejtőzködésből. Fölbukkannak hajdani, néven nevezett barátok, szellemi társak és persze a család. Régi és új gondolatok olykor forrongó, máskor nyugodt menete vonul előttünk mintegy hetven esztendőn át, benne a sebesen változó kor nyugtalanul kavargó külvilága és a lélek benső tájai, ahol a tapasztalat, tapasztalat? Ki-ki összehasonlíthatja a maga lélekútjain megélttel.
Misztikai irodalmunk páratlan darabja e kötet. ...


77 hangos rémmese - Elolvasom

Válogatás a szerző nagysikerű és immár öt kötetet kitevő magyar anekdotagyűjtéséből. A 

szellemes, szatirikus összeállítást az író hat gyermeke adja elő két korongon.
 
Kiadói ára: 2.400.-ft

A szabír titok - Elolvasom

A magyar nyelv-, mese- és zenekincs számos eleme megtalálható a finnugor népek kultúrájában, de szétszórva és töredékesen. Együtt az összes sehol. S ahogy távolodnak e népek a Dél-Uraltól, úgy ritkulnak. Honnan, s merre áramlottak? Vajon a rokoni sörétek röpültek a puskánkba magyar töltényt alkotni, vagy a magyar töltény sörétjei szóródtak szanaszét?


Világvége 1962-ben? - Elolvasom

 

Ellenőrizhető adatok és megfelelő mérési módszerek hiányában nem állapítható meg, hogy 1962 októberének végén elpusztították-e a Föld hatalmasságai a bolygó emberiségét.

 

Jézus beszélő kövei - Elolvasom

  A X. Beavatás kötet jobbára az utóbbi esztendő nyilvános fölvételeinek szövegét tartalmazza olyan kérdésekről, mint Jézus első pöre a főpapokkal és a vénekkel Nagykedden – a Nagypéntek hajnali tárgyalás előzményeként.

Vajon miért beszél Jézus példabeszédekben?
 

Misztikai Ösvény - Elolvasom

 

A Duna tévés esszékre épül? Beavatás-sorozat IX. kötete, a Misztikai ösvény. Czakó Gábor
lelki tapas ztalatainak gy?jteménye: az imádságról, Jézusról, a Húsvétról, a Megváltó és az
ember kapcsolatáról – végs? fokon valódi sorsunkról. A mindenség anyagvilágában ugyan
semminek látszunk, ám Teremt?nk számára minden lélek az ? gyermeke, aki olyan fontos,
mint az egész

 


Eredeti magyar nyelvtan - Elolvasom

 A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyarnyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott.


Lépcső és szalmaszál - Elolvasom

 A Beavatás esszésorozat IX. kötete világunk – Gazdaságkor – s ezen belül az ember és szellemi-fizikai valója, környezete ügyes-bajos dolgairól szól a politikán túli megközelítésben.


Aranykapu - Elolvasom

 

Czakó Gábor könyve legsikerültebb történelmi regényeink egyike.

Jó érzékkel szólaltatja meg, mai tudásunkkal hitelesnek vélt nyelvünket, majdhogynem észrevétlenül (vagy nagyonis  bevallottan) elegyítve azt kétségkívül mai szófordulatokkal. Sem Gulácsy Irén lelkes igyekezettel erőltetett látszat-korabeliségét, sem Kodolányi János sok helyütt kitűnő megérzéssel, imitt-amott pedig mégis tudálékosnak érezhető fontoskodással fogalmazott párbeszédeit nem követi; a történés légköre-hangulata érezteti az olvasóval: hátha tényleg ez az igaz, az eredeti gesta a méltatlanul mellőzött, szertelen indulatú, mégis szent királyról… A politikai okokból mellőzött, zseniális Tormay Cecil Az ősi küldött-jéhez (1934) mérhetjük a szerző írásművészetét, Tormay talán túl gyakori fenköltsége nélkül.

Valahányszor – egyre ritkábban – értékes regényt olvashatunk sebek nyomaival borított történelmünkről, nem titkolható örömmel mondhatjuk: múltunk a miénk, azt még Trianon sem vehette el tőlünk. Hacsak oda nem adjuk…

 

Nemeskürthy István

 

 Kiadói ára 2100.-

 

 


Hosszúalattság - Elolvasom

 

Hosszúalattság beláthatatlan korú település az emlékezés kitörlésének korában.

A Hosszúalattság regénykert, melynek központi cselekménye körül – ha egyáltalán van ilyen, no jó, igen – kisebb történetek burjánzanak régi korokból, a szerző más műveiből, a Lét megfoghatatlannak vélt tereiből, hogy egybeszövődjenek, miként a kert egy a füveivel, épületeivel, fáival, madaraival, múltjával.


Magyar-magyar nagyszótár - Elolvasom

A világban folyó szellemi, gazdasági, kulturális, politikai s olykor katonai vetélkedések egyik legfontosabb eszköze a nyelv. A küzdők igyekeznek megkaparintani a céljaikhoz hasznos fogalmakat, s értelmüket úgy alakítani, hogy nekik szolgáljanak, míg a számukra kellemetleneket befeketíteni, esetleg kicenzúrázni a közhasználatból, például politikailag nem korrektnek nyilvánítva őket.


Az Antikrisztus és mi - Elolvasom

Ezerféle elemzést hallottunk már korunkról, de olyant még soha, amely metafizikai szempontokat is figyelembe vett volna. Holott létezik Gazdaságkor éppen abban különbözik valamennyi elődjétől, hogy bedeszkázta az eget. Szakított Istennel, és törölte az életcélok közül az üdvösséget, hogy a szellemiek rovására anyagi erőket nyerjen. S lőn. Nyert…


Beavatás a magyar észjárásba - Elolvasom

esszék, a Beavatás VII. kötete

Kapható a jobb könyvesboltokban és a Kiadónál. Ára - csak a Kiadónál! - 1800 forint. A postaköltséget - Magyarországon - a Kiadó állja.
Megrendelhető postán: CzSimon bt. 1038. Budapest, Templom u. 38. T.: 06-1-243-4842, és czakone.eva@t-online.hu

Cz Simon Bt., Budapest, 2008.


Beavatás - Isten családja - Elolvasom


A Beavatás VI. kötete, könyvheti könyv

Cz Simon Bt., Budapest, 2008.


99 magyar rémmese - Elolvasom

szatírák

Kapható a jobb könyvesboltokban és a Kiadónál. Ára - csak a Kiadónál! - 1800 forint, keménykötésben, lómozival. A postaköltséget - Magyarországon - a Kiadó állja.
Megrendelhető postán: CzSimon bt. 1038. Budapest, Templom u. 38. T.: 06-1-243-4842, és czakone.eva@t-online.hu

Cz Simon Bt., Budapest, 2007.


Mondatok - Elolvasom

Cz Simon Bt., Budapest, 2007.


Várkonyi krónika - ünnepi kiadás - Elolvasom


Várkonyi Krónika
2006

Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készült ünnepi kiadás


Beavatás - Ádám bokra - Elolvasom


esszék

Cz Simon Bt., Budapest, 2006.


Tündérfalva - Elolvasom


regénykert

 

Cz Simon Bt., Budapest, 2006.


Bealátó - Elolvasom


cikkek 2002-2005

Cz Simon Bt., Budapest, 2005.


Beavatás - Ideák nyelve - Elolvasom


esszék

 

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2005.


Még hetvenhét magyar rémmese - Elolvasom


Banga Ferenccel

szatírák

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2004.


Beavatás - Magánállamok - Elolvasom


esszék

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2003.


Beavatás - Eldobható föld - Elolvasom


esszék

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2002.


Szótárkönyv - Elolvasom


szótárkönyv

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2001.


Pannon Krétakör - Elolvasom


Az illusztrációkat Banga Ferenc készítette.
Válasz Kiadó, Budapest, 2001.


Velünkjáró - Elolvasom


vezérCZikkek

Szent István Társulat, Budapest, 2001.


Beavatás - esszék - Elolvasom


esszék

IGEN Katolikus Kulturális Egyesület,
Budapest, 2000.


Aranykapu - Elolvasom

Boldog Salamon király

regény

IGEN Katolikus Kulturális Egyesület,
Budapest, 1999.


Bujdosók - Elolvasom


novellafüzér

IGEN Katolikus Kulturális Egyesület,
Budapest, 1997.


Világfasírt - Elolvasom


esszék

IGEN Katolikus Kulturális Egyesület,
Budapest, 1996.


... és hetvenhét magyar rémmese - Elolvasom


Banga Ferenccel

szatírák

Windsor, Budapest, 1996.


Mi a helyzet? - Elolvasom


esszék

IGEN Katolikus Kulturális Egyesület,
Budapest, 1995.


Törökkő - Elolvasom


regény

Nesztor, Budapest, 1994.


Magyar - magyar nagyszótár - Elolvasom


szótár

Antológia, Budapest, 1994.


Angyalok - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1992


Adorján és Seborján - Elolvasom

Czakó Gábor és Czakó Sebestyén

mese

A rajzokat készítette:
Szemadám György és Szemadám Eszter

Múzsák, Budapest, 1991


A Teremtő mosolya - Elolvasom


esszék

Gondolat, Budapest, 1991.


Hetvenhét és fél magyar rémmese - Elolvasom


Banga Ferenccel

szatírák

Szépirodalmi, Budapest, 1990.


Van itthon elég krumpli? - Elolvasom


drámák

Múzsák, Budapest, 1989.


Luca néni föltámadása - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1988.


A sárkánymocsár ura - Elolvasom


regény

Móra, Budapest, 1988.


77 magyar rémmese - Elolvasom


Banga Ferenccel

szatírák

Szépirodalmi, Budapest, 1988.


Eufémia - Elolvasom


szatirikus regény

Szépirodalmi, Budapest, 1983.


A lélek fele - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1983.


Hármaskönyv - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1982.


+ - Elolvasom


novellafüzér

Szépirodalmi, Budapest, 1982.


Sorrendben - Elolvasom


elbeszélések és drámák

Szépirodalmi, Budapest, 1982.


Várkonyi krónika - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1978, 1984.


Iskolavár - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1976, 1979.


Csata minden áldott nap - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1975.


Megváltó - Elolvasom


regény

Szépirodalmi, Budapest, 1974,
Magvető, Budapest, 1982.


Emberkert - Elolvasom


novellák

Magvető, Budapest, 1971.


Indulatos jelentések - Elolvasom


szociográfiák

Magvető, Budapest, 1973.


A szoba - Elolvasom


regény

Magvető, Budapest, 1970, 1982.


 
© 2009 CzSimon Bt.